/ Веселин Максимов
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между България и Организацията по прехрана и земеделие към ООН за изграждане на Субрегионално техническо звено в Бургас по проекта ,,BlackSea4Fish”.
 
Правителството пусна концесия за три плажа в Приморско и Созопол

Проектът е от съществено значение за страната ни, защото е една от инициативите на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, насочена към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море за подпомагане сътрудничеството между страните от региона.
 
Очаква се BlackSea4Fish да има съществен принос към подобряване на събирането на биологични, икономически и научни данни за риболова в Черно море.