/ Община Бургас
Дългогодишните усилия за съхранение, модернизация и социализация на рибарското селище Ченгене скеле най-накрая са на път да се увенчаят с успех, съобщиха от Общината..

Вижте концепцията на новия главен архитект за развитие на Бургас

Изчистването на проблемите със собствеността позволи на Община Бургас да търси европейско финансиране. Тя подготви няколко отделни проекта, които получиха положителна оценка и одобрение.

По един от тях, наречен "Силата на водата", ще бъде обновена и развита инфраструктурата на рибарското селище, а също така ще бъде закупено корабче за туристически пътувания. Той е финансиран по ОП "Региони в растеж". С втори проект по Програмата за морско дело и рибарство ще се изгради покрита лодкостоянка, а вече е одобрен и трети тематичен проект по същата програма.

Община Бургас

Преди броени дни между Община Бургас, Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 и МИРГ "Бургас - Камено" бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле".

Планираните дейности включват инвестиции, свързани с изграждането на етнографски комплекс, изготвяне на проучване за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, свързано с рибарството в Бургаския залив. Предстоят изработване на интерпретационни програми, подготовка на аниматори за тяхното провеждане, дейности за популяризиране на дестинацията.

Като част от този проект ще бъдат изградени три малки постройки с експозиционни функции. Те ще бъдат еднопространствени, с дървена конструкция и площ от 30м2 затворен обем и 10м2 навес пред входа.

Укрепват река Отманлийска, гарантират сигурност за десетилетия напред

Предназначението им е в тях да бъдат поместени постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския живот. Наблизо ще има дървен навес за външни експозиции и демонстрации, както и приемна сграда - информационен център с каса и санитарен възел. В и между постройките е предвидено разполагането на различни експонати от рибарския бит.

С изпълнението на тези три свързани и надграждащи се проекта Община Бургас иска да развие и популяризира уникалността на селищното образувание "Ченгене скеле", за да го превърне в целогодишна туристическа дестинация, като едновременно с това съхрани нематериалното културно наследство, традиции и природата в района.

Най-много регистрирани рибари в цяла България има в Ченгене скеле. По тяхно желание Община Бургас подготви всички проектни предложения и всяка следваща своя стъпка тя обсъжда с общността.