кола
кола / iStock/Getty Images

Планираното повишаване на данъците за автомобили в предлагания от общинската администрация вид няма да доведе до подобряване на екологичната обстановка в Бургас, смятат съветниците на ПП СЕК в местния парламент. Според групата, ако новият размер на данъците бъде приет от общинския съвет, допълнителните приходи, генерирани от увеличението, трябва да постъпват в нов „зелен фонд“.

Събраните средства, посочват от СЕК, които според прогнозите на вносителя през 2020 год.  могат да достигнат около 500 000 лв. над досегашните, би трябвало да се използват  като финансов ресурс за прилагане на различни мерки за подобряване на екологията в Бургас. В момента притежателите на най-старите автомобили в движение заплащат около 37 лв. данък годишно, а се очаква след повишаването сумата да достигне 41лв.

„Не мисля, че заради тази разлика от 4 лв. някой бургазлия ще се откаже да управлява своята петнадесет или двадесет годишна кола“, коментира Константин Бачийски. Водачът на групата съветници от ПП СЕК е убеден, че хората шофират стари автомобили, не защото не желаят да закупят нови, а просто защото не разполагат със средства за такава покупка.

Създаването на „зелен фонд“ може да се случи с одобрението на общинския съвет и отново най-важният орган на местното самоуправление може да реши за какво да се изразходват натрупаните средства в него. Една от възможностите е част от парите във фонда да бъдат отделени като субсидия за покупка на електромобили от страна на жители на община Бургас или да бъдат насочени към обновяване на общинския автомобилен парк с електромобили.