Строги правила за атракционните зони по плажовете
Строги правила за атракционните зони по плажовете / netinfo

Строги мерки по организацията и сигурността на атракционните зони по плажовете ще действат през това лято. Джетовете ще могат да теглят надувни конструкции или атракции само в случаите, когато собствениците им представят гаранции от фирмите производител, че могат да извършват това.

Наредбата ще изисква наличието на един водач на джет и един наблюдател, който да следи за сигурността на хората.

От това лято е задължително управителите да имат правоспособност за управление на плавателен съд с 20 бруторегистър тона, да се извършва всекидневен инструктаж, а движението на плавателните съдове да бъде описквато стриктно в дневник, който в края на сезона да бъде представян в Гранични войски.

За всеки коридор, по който се движат скутери или подобни атракции, трябва да притежава освен спасителна лодка и скутер.

При наличието на три коридора в зоната се допуска възможност за използването на един спасителен съд, но само в случаите когато между коредорите има добра радио връзка и отлична комуникация между спасителите.