/ Дарик Бургас
След конкурс правителството определи „Палм Инвест“ ЕООД за концесионер на плажа „Бургас-север“. Договорът е за 20 години. През този срок концесионерът се задължава да извърши инвестиции в размер на 90 000 лева без ДДС за всяка година от срока на концесията за организация на целогодишно поддръжката на ивицата и за стратегия за развитие и популяризация, включително спортно-развлекателна и друга дейност.
 
Цената за на чадър и шезлонг е фиксирана на 1 стотинка без ДДС. Размерът на концесионното плащане за всяка година от 20-годишния период е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 7,03 на сто.
 
Концесионният договор влиза в сила от 1 януари 2018 г. Рано тази сутрин, в предаване на Българската национална телевизия вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов обяви, че ще гласува против, защото одобрената фирма предлага трета по размер сума на концесията и я нарече “близка до Маргините”.