Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / netinfo
"Дейностите по премахване на дървесна растителност в района на къмпинг „Арапя“ не са в правомощията на РИОСВ Бургас", пише в становище до медиите от пресцентъра на Регионалната инпекция по околната среда и водите.

Оттам уточняват, че "имотът не попада в защитена територия, нито в защитена зона по НАТУРА 2000. На терена няма регистрирани вековни забележителни дървета, които да попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие."

По време на разглеждането на инвестиционното предложение на мястото е било представено становище от териториалното "Държавно горско стопанство", според което след направена на терен проверка е станало ясно, че имотът не попада в горска територия.  

"Поддържането на зелената система и премахването на растителност са в правомощията на общината, на чиято територия се намира обектът", пишат още от РИОСВ.