/ IStock
Проверяват морски плаж "Сарафово" във връзка с получен сигнал за наличие на багер на пясъка.

Служителите на Министерството на туризма ще проверят причините за присъствие на тежка товарна техника и дали тези действия отговарят на нормативната уредба, разписана в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съобщиха от министерството.

На морския плаж тежка товарна техника и моторни превозни средства могат да бъдат разполагани само за изпълнение на задължителни дейности, а именно санитарно-хигиенно поддържане, поставяне на преместваеми обекти и други подобни.
Министерство на туризма