/ Дарик Бургас
Безвъзмездно да предоставя управлението на имот, публична държавна собственост, на Българска академия на науките за нуждите на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро - и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“. Това беше решено днес на правителствено заседание.
 
Къде в Царево може да се къмпингува и къде не?

Имотът се намира в землището на Царево, в местноста „Скотовъден фонд – Боруна“ и е с площ от 2 863 квадратни метра.
По този начин на БАН се осигурява подходящ полигон за изпитване в морски условия на съоръженията и изделията, продукт на дейността на Института.