/ netinfo
Днес Поморие внесе жалба срещу решението на Министерския съвет от 21 август за откриване на процедура по отдаване на концесия на източния плаж в града. Тя е адресирана до Комисията за защита на конкуренцията, Кабинета и Министерството на туризма.
 
Аргументите на Общината са: „защита на общинската собственост, защита на обществения интерес за прозрачна и равнопоставена процедура, която да осигури високо ниво на конкуренция и адекватен приход в общинския бюджет.“
 
Друга причина за възражението е „защита и задоволяване на местните потребности на населението посредством избор на концесионер, при който услугите, свързани с градския плаж, ще бъдат предоставяни с необходимата грижа.“
 
„Община Поморие счита, че следва да се съблюдава и защитава интереса, свързан с опазване на защитени обекти, каквито са пясъчните дюни и които в конкретния случай са в обем от 11 804 квадратни метра“, пише в обръщение до медиите.