Поморие не прие годишния финансов отчет и доклада на дружество „Кабланд”

Поморие, среща Каблант
Поморие, среща Каблант

Две заседания на Общото събрание на дружество „Кабланд” ООД, съдружници в което са Община Поморие и „ЕнДжиБи Кънсалтинг” ЕООД бяха проведени в морския град. На заседанието, свикано съгласно изискванията на Дружествения договор и Търговския Закон, от страна на Община Поморие присъстваха кметът Иван Алексиев, заместник – кметовете Янчо Илиев и Кунчо Гайдов, председателят на Общински съвет Адам Адамов, кметът на Каблешково Елена Бояджиева и директорът на дирекция „СУТОСУП” инж. Петър Войнов. Другата страна в проекта беше представлявана от Дарио Томалети – управител на дружеството, Георги Гурковски от „ЕнДжиБи Кънсалтинг” ЕООД и адвокат Теодор Божинов.

Бяха изложени Годишните финансови отчети и одити за 2015 и 2016 г., както и отчетът на управителя за дейността на дружеството през двете години. След като се запозна с предоставените документи, за шеста поредна година Община Поморие отказа да приеме финансовия отчет и отчета на управителя. Общината гласува с „против” и относно предложението реализираната загуба на „Кабланд” ООД да бъде отнесена като непокрита такава.

Едно от основанията за така гласуваните от Общината точки беше, че от учредяването на дружеството през 2005 г. до настоящия момент не е отчетено никакво развитие по проекта. Община Поморие участва с апортна вноска на близо 2000 дка земя в местността „Хижата” – Каблешково, където инвеститорите отдавна трябваше да започнат строителство на модерен голф комплекс.

„Ние не приемаме оправдания. Фактите сочат, че нищо не се случва реално на терен вече 12 години. За нас този проект е изключително важен и ще се борим за неговото реализиране, то ще допринесе много за развитието на Каблешково и региона”, каза кметът Иван Алексиев в края на срещата.