Поморие  - асансьор в кметството
Поморие - асансьор в кметството / netinfo

Община Поморие кандидатства за финансиране изграждането на асансьор в сградата на администрацията. Заявлението, за което се очаква одобрение, е подадено по Мярка М01-01 „Проект красива България" - „Осигуряване на достъпна среда за административни сгради".

Целта на инвестиционния проект е изграждане на пристройка за монтиране на асансьор, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общинските институции в съответствие с изискванията на достъпна среда, включително и за хора с увреждания.

Предвиденото съоръжение е от панорамен тип, с четири спирки, без машинно помещение. Предвижда се да бъде монтирано на югозападната фасада на сградата на Общината, прилепено отвън.