/ IStock
Пламен Синков е новият председател на Апелативния съд в Бургас. Той е избран след проведено събеседване и след като членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет са гласували единодушно "за" неговата кандидатура, информираха от пресцентъра на АС в морския град.

Съдия Синков има над 23 години стаж в съдебната система. Преминал е през всички нива на кариерно развитие от младши съдия, районен, окръжен и съдия в апелативен съд. Бил е заместник-председател на Районен съд - Бургас, а от 2016 година е заместник-председател на Апелативен съд - Бургас и ръководител на наказателно отделение. С решение на СК на ВСС от септември 2020 година е определен за административен ръководител на Апелативен съд - Бургас.

В концепцията си за стратегическо управление като мотиви за участие в конкурса за председател на Апелативния съд, съдия Синков е посочил доверието и избора на Общото събрание на магистратите, както и дългогодишния си професионален опит на съдия и на заместник-председател. Като част от управленския екип на институцията до момента, е заявил намерения да запази постигнатите положителни резултати в работата на съда и да ги надгради, с ясното съзнание, че за това са необходими общите усилия на целия колектив.

По време на изслушването пред членовете на Съдийската колегия съдия Синков е очертал най-спешните за решаване проблеми на Апелативния съд в Бургас - кадровата криза и прекомерното натоварване на съдиите титуляри.

Според него необходимите действия за едно добро административно управление следва да са насочени към: подобряване на качеството и запазване на срочността на работа; прозрачно управление; ефективна работа на съда и съдилищата в апелативния район; грижа и отговорност за колектива; непрекъсното повишаване на квалификацията чрез обучения на съдии и служители; осигуряване на кадрова обезпеченост и засилване общественото доверие в дейността на Апелативен съд -Бургас.
БТА