/ БГНЕС
Езерото е защитена територия и е място за гнездене на над триста вида редки водоплаващи птици
Огромно количество строителни и битови отпадъци са струпани на брега на Поморийското езеро.

БГНЕС

БГНЕС

Езерото е защитена територия и е място за гнездене на над триста вида редки водоплаващи птици.

БГНЕС

БГНЕС

В езерото се образува и световноизвестната лечебна поморийска кал
БГНЕС