Общината ще си партнира с неправителствените организации
Общината ще си партнира с неправителствените организации / netinfo
Да бъде изготвен регистър с данните на всички НПО, упражняващи дейност на територията на общината, за това се договориха на среща заместник кметовете Ивелина Василева и д-р Лорис Мануелян и представители на неправителствения сектор. В него ще бъде отбелязан предметът на дейност на всяка организация.

В общината се проведе първата опознавателна среща между представители на администрацията и НПО. Участниците в нея приветства кметът Димитър Николов. “Искаме да ви чуем-вашите мнения, предложения и препоръки, защото вие сте активната среда на града. Готови сме да си партнираме, да реализираме всяка инициатива в полза на града и ви подаваме ръка”, заяви той.

По време на срещата стана ясно, че в Общината ще се създаде координационно звено за работа с неправителствените организации, чийто членове ще бъдат със съответен профил и ще контактуват с организациите в определена област. Целта е да се подобри взаимодействието между администрацията и сектора и работата по съвместни проекти, с които да се търси еврофинансиране.

Идеите за съвместна работа на Общината с неправителствените организации ще бъдат обобщени и обсъдени на следваща среща, която ще се проведе на 20 декември. Тогава ще бъдат приети правилата за бъдещата съвместна работа на администрацията и НПО.