Новите заместник-ректори и декани в БСУ
Новите заместник-ректори и декани в БСУ / БСУ

Академичният съвет на Бургаския свободен университет избра новите заместник-ректори и декани. Заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество е професор Милен Балтов, а за заместник по учебната дейност и по акредитацията – доцент Евелина Динева.

За декан на Центъра по икономически и управленски науки беше избран професор Васил Янков, за декан на Центъра по юридически науки – професор Момяна Гунева, на Центъра по хуманитарни науки – доцент Мария Алексиева и за декан на Центъра по информатика и технически науки – доцент Радостин Долчинков.