Камено иска сепариращи площадки и нова водопроводната мрежа
Камено иска сепариращи площадки и нова водопроводната мрежа / Веселин Максимов

Изграждането на сепариращи площадки за отпадъци и подмяна на водопроводната мрежа са едни от най-важните цели на Община Камено през следващите четири години. Тези проблеми постави днес кметът Жельо Вардунски на кръгла маса пред министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Стана ясно, че през следващите месеци Камено ще кандидатства за средства по проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020", Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Националния доверителен екофонд. Приоритет е изграждане на инженерна инфраструктура в Полски извор, Ливада, Константиново, Черни Връх и Трояново.