/ РИОСВ-Бургас
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас посрещна грузински студенти в рамките на проект „Млади лидери за защита на природата“. Инициативата има цел да обучи младежи в опазването на природата.
 
Гостите представиха основните законодателни инструменти, разработени  в сферата на опазване на природата. Експерти от инспекцията запознаха студентите с нормативната база и дейността на отделите по съответните компоненти и фактори на околната среда.
 
Особен интерес предизвика работата на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“. Срещата приключи с дискусия за работата на контролния орган за подобряване състоянието на околната среда и постигнатите резултати.