/ netinfo

Има ли нерегламентирано сметище до село Руен и предприети ли са мерки за извозване на отпадъците до друго депо,- попита депутатът от ПП ГЕРБ-Бургас Ася Пеева в рамките на днешния Парламентарен контрол. Въпросът  ѝ бе отправен към министъра на околната среда и водите Нено Димов. 

В началото на април Ася Пеева се натъква на сметище непосредствено до изхода на с. Руен по  пътя към с. Добра поляна и с. Снягово. Купищата битови, биологични и строителни отпадъци са изхвърлени видимо скоро и се простират до самия банкет на пътя.

В приемния ден на народния представител местните жители споделят опасения, че бездомни кучета и диви животни разнасят биологични отпадъци, което създава опасност от зарази.

Пролетните ветрове и дъждове създават условия за замърсяване на почвите, водите и въздуха. Живущи в Руен алармираха още, че през топлите месеци на годината в района се разнася зловонна миризма, а височината на купчините смет затруднява видимостта на пътя.

Село Руен е общински център и трафикът от и към него е активен целогодишно. Пътят, около който се намира нерегламентираното сметище, свързва планинските населени места с автомагистрала "Тракия" и черноморските туристически центрове.

“Наличието на сметище в такава близост до населено място, заплашва здравето на местните жители, създава предпоставки за екологични проблеми, уронва имиджа на страната ни пред преминаващите чуждестранни туристи“, добави още Ася Пеева.

Общинското депо край с. Руен е експлоатирано в периода 1995-2015 г., след което започва пренасочване на отпадъците от община Руен към регионалното депо край с. Братово.  

В отговора си министър Нено Димов се позова на писма между РИОСВ Бургас и Община Руен от април 2018 г., в които се казва, че предстои третиране на останалите отпадъци на терен и рекултивация на територията.

Това ще се случи по проект, за който има положително становище от РИОСВ-Бургас и е изпратен за изпълнение към Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите.

„РИОСВ Бургас ще продължи да извършва стриктен контрол върху състоянието на депо Руен, в това число и развитието на проекта за рекултивация.“ – обеща още министър Димов след изказването на бургаския депутат.