ДАЗД в Бургас
ДАЗД в Бургас / Дарик Бургас

Ръководството на Държавната агенция за защита на детето пристига в Бургас в четвъртък и петък тази седмица. През първия ден в Морско казино е назначена среща с представители на местната власт, регионалните управления по образование, дирекциите „Социално подпомагане", здравните инспекции и други институции.

На 4 ноември Александра Тенева, представител на област Бургас в Съвета на децата, доброволци, председателят на ДАЗД Офелия Кънева, представители на Община Бургас и доставчици на социални услуги и експерти ще стартират съвместно инициативата „Деца помагат на деца" в Център за настаняване от семеен тип на улица „Дебелт" 63.