/ Guliver/Getty Images
От догодина и Бургас ще бъде един от градовете, където ще се подготвят кадри в сферата на електрическите автомобили и хибридите. Почти десетократно се е увеличил броят на учениците, които са се насочили към професионално обучение за електромобили.

Имате идеи за образованието, елате на дискусия

През 2016 - 2017 учебна година по специалността „Електрически превозни средства“ са се обучавали 22 ученици в една професионална гимназия, а през 2018 - 2019 учебна година - 265 ученици в седем професионални гимназии.

Откриват зарядна станция за електромобили на пристанището

Интересът към специалността нараства и в утвърдения план-прием за 2019/2020 година броят на училищата, заявили тази специалност е осем, а планираният брой ученици за прием след 7 клас по специалността е 208. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Има зарядна станция за електрически автомобили до Парк "Арена"

Предстои разработването на учебни програми и информационни събития за засилване на интереса у учениците към специалността. Министърът посочи, че заедно с това ще се провеждат и обучения на учителите за надграждане на уменията за преподаване в партньорство с компаниите и висшите училища.