/ Дарик Бургас
Бургаският свободен университет, в партньорство с няколко висши училища и неправителствени организации от Гърция, Македония, Албания, и Кипър, започна разработка на проект „Съюз на иновациите“, който може да повлияе пряко върху малки и средни фирми от бизнеса у нас.

След като изработи иновативни софтуерни инструменти за определяне на тяхната квалификация, това може да доведе до изследване на тяхната производителност и набелязване на преки мерки за нейното увеличаване и квалификацията на техните служители. Проектът ще продължи 12 месеца.

След неговото приключване, интересуващите се от резултатите и инструментите за преценка InnoTools и InnoRegion ще бъдат представени на вниманието на бизнеса на бъдещи срещи, технологични панаири и изложби и други подобни форуми.