БСУ – домакин на важна международна конференция
БСУ – домакин на важна международна конференция / БСУ

Бургаският Сводобен Университет ще бъде домакин на научна конференция с международно участие на тема "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието". Това е най-големият научен форум за годината  в университета. Той започва в 14 часа, на 12 юни.

Чуждестранните участници в конференцията са от Саратовската юридическа академия, Кубанския държавен университет; Казахстанския университет по международни отношения, от университети от Унгария, Словакия, Турция и други висши учебни заведения.

Ще бъдат обсъждани: Икономика, финанси и инвестиции, Маркетинг и мениджмънт, Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология, Психология, социални дейности и педагогика, Право и публична администрация, Техника и технологии, Информатика и компютърни науки.