Учат предприемачи за управление на малки и средни предприятия
Учат предприемачи за управление на малки и средни предприятия / netinfo
Предприемачи от Пиринско ще се обучават в управление на малки и средни предприятия на семинар “Стратегии за бизнес развитие. Механизми и методология за управление на проекти”.

Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и програма БАС на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Целта на обучението е са ке формират практически умения у предприемачите при разработване на бизнес стратегии и при изпълнение и управление на проекти във връзка с по-ефективното усвояване на средства от структурните фондове на ЕС.

Семинарът ще се проведе на 7-ми и 8-ми юли в Благоевград.