Стартира подаването на заявления за детски градини в Благоевград
Стартира подаването на заявления за детски градини в Благоевград / pixabay.com

Подаването на документи за деца в детските заведения на територията на община Благоевград започва от днес и ще продължи до 28 април, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Заявленията се приемат в съответната целодневна детска градина или ОДЗ по желание на родителите. Приемът се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии - общи и социални. Общите критерии са за деца на родители, живеещи в района на детското заведение и деца, които имат брат или сестра, вече приети в детското заведение и ще продължат обучението си в него и през следващата година.

Социалните критерии обхващат деца, настанени за отглеждане по Закона за закрила на детето при близки и роднини, или приемно семейство, деца сираци, деца полусираци, близнаци, деца на многодетно семейство с три и повече деца от едно домакинство и деца, чийто родител е с трайно намалена работоспособност над 71 %.

Не се очаква да има проблем с броя на местата в детските градини, поясняват още от Община Благоевград и допълват, че предстои да бъде преизградена ЦДГ №8 “Вечерница“.

Детайлна информация за критериите, сроковете, подбора и документите е публикувана на сайта на Община Благоевград в раздел „Детски градини и ясли“.