/ Община Благоевград
НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето СУ „Георги Измирлиев“, както и ДГ №8 „Вечерница“ ще бъдат обновени по спечелен проект на Община Благоевград за ‎‎‎3 923 211.00 лв.

Предвижда се да се обнови и модернизира сградният фонд на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето ОУ „Георги Измирлиев“. Ще бъде изграден и оборудван нов физкултурен салон към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“.

Предвижда се и поставянето на спортни уреди за трениране на открито в учебното заведение. Ще бъде построена и нова сграда на ДГ № 8 „Вечерница“, което от своя страна ще осигури прием на допълнителна група деца. Ще се обновят съоръженията и площите за игра на децата в двора на детската градина.

Обновяването на училищата и новата детска градина ще подобрят цялостната среда за възпитание и обучение на децата на Благоевград. Предвижда се и поставянето на устройства за достъп на деца и ученици с увреждания.

Проектът „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ се финансира по ОП „Региони в растеж“ ‎‎‎2014-2020.