Преразглеждат концесията за ски зоната в Пирин?
Преразглеждат концесията за ски зоната в Пирин? / netinfo

На територията на Благоевградска област са предоставени за управление от общините 13 находища на минерални извори, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която днес проведе работна среща с кметове и общинари в региона.

Домакин бе кметът на Благоевград Атанас Камбитов.

"Много работа вече е свършена по изготвянето на актуалните документи, експлоатационните ресурси вече са анализирани, има общински наредби и тарифи, които са приложими. Има вече дадени разрешения за водоползване, тоест вече има сериозни предприети действия от общините, но все още има потенциал за бъдещо развитие. Общините, които имат желание да получат подкрепа при реализирането на идеите си за използването на минералните води, било то за развитието на балнеоложки туризъм, спортни дейности, оранжерийно производство или отопление на сгради, ще могат да кандидатстват и да получат подкрепа за рехабилитация и изграждане на въвеждаща и разпределителна мрежа", обясни министър Василева.

Тя обяви и добрата новина относно първите стъпки към реализация на депото за твърди битови отпадъци край благоевградското село Бучино.

Общо 200 000 000 лева са предвидени за изграждане на компостиращи инсталации. Предстои избор на изпълнител и надзор на прокта, който бе забавен две години заради екологична организация, която заведе съдебна процедура, но не успя да стопира важния за пет общини обект.

На въпрос ще има ли втора кабинка в Банско, ресорният министър подчерта, че на проведено вчера заседание на Съвета за развитие към Министерския съвет, не е обсъждано изграждането на втори лифт в ски зона Банско.

"Разглеждан бе въпросът, свързан с предложението на междуведомствената работна група, да се пристъпи към решение за изменение на концесионния договор за района на ски център Банско. Като основанието за това предложение на експертите са многото неточности, неясноти, заложени в текстовете на договора подписан 2001 година, които причиняват неразбиране, спорове, различни тълкования, както и необходимостта да се приведе договорът към текущото законодателство. Политическите сили участвали в този дебат, изразиха своите становища, като коментирано бе предложението, свързано с актуализацията и изменението на концесионния договор. Вторият кабинков лифт е конкретно инвестиционно предложение, което не е било предмет на разискването. Ако има такова предложение, то трябва да бъде внесено по надлежния ред и всички процедури, да бъде разгледано, има си приложими процедури и по екологичното законодателство. Такова инвестиционно намерение не е внасяно в правителството", обясни министър Ивелина Василева и подчерта, че няма пречки за развитие на ски туризма в буферните зони над Банско и Добринище.