Премиерът Борисов преряза лентата за новото депо край село Баня
Премиерът Борисов преряза лентата за новото депо край село Баня / Снимка: Вероника Атанасова

Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, областният управител Бисер Михайлов, кметът на Разлог инж. Красимир Герчев и кметът на Банско Георги Икономов прерязаха лентата за откриването на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Разлог.

Премиерът Борисов преряза лентата за новото депо край село Баня
netinfo

Общият размер на инвестицията е 12 824 927 лева и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г." Бенефициент по договора е Община Разлог, а партньори са общините Банско, Белица и Якоруда. Депото е изградено край село Баня и ще обезпечава третирането и обезвреждането на цялото количество битови отпадъци, като ще обслужва 60 000 жители от всички населени места на четирите общини Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

Досега отпадъците бяха депонирани в старото сметище на Разлог, което през лятото създава проблеми отпадъците се разпалват,в резултат на което се обгазяват Разлог и село Баня.

Премиерът Борисов преряза лентата за новото депо край село Баня
netinfo

Министър Василева заяви, че историята на проекта е дълга, като подчерта че е започнал със забавяне от административно и техническо естество, след което е преминал в период от сложни административни дела и процедури по обжалвания, а в края на миналата година е имало сериозен риск този проект да бъде обявен за нефункционален. Тя допълни, че със пускането в експлоатация на това модерно съоръжение ще се подобри състоянието на околната среда, което пряко има отражение върху здравето на хората.

Премиерът Бойко Борисов изтъкна, че регионът става все по-хубав и чист и че всички поети ангажименти за региона по отношение на пътната инфраструктура са изпълнени. Той посочи, че в момента се прави пътят Баня- Банско, а до Рилският манастир ще се пусне изцяло нов път до две седмици.

„ Започваме да рекултивираме старото депо, което в момента се проектира. Не съм забравил и обещанието си да докараме газ до Банско и Разлог, гоня си и този проект", заяви Борисов пред присъстващите на събитието.

Гости на събитието бяха още г-жа Ренета Колева -изпълнителен директор на ПУДООС, Георги Андонов-народен представител в 43-то Народно събрание, Радослав Ревански-кмет на Община Белица, Магдалена Богданова-зам.-кмет на Община Якоруда, общественици и жители на разложко.