Повишават туристическия потенциал на трансграничния регион България - Гърция
Повишават туристическия потенциал на трансграничния регион България - Гърция / netinfo
Да се повиши туристическият потенциал на трансграничния регион България – Гърция. Това е задачата на Сдружението на Югозападните общини, съвместно с Асоциация на Родопските общини и Областна управа Драма – Кавала – Ксанти. За тази цел започва работа по проекта „Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България”, съобщават от сдружението.

Планираните по проекта дейности са: провеждане на две представителни проучвания за трансграничния регион - за определяне на нагласите и предпочитанията и профила на туристите и за регионалните туристически ресурси; създаване на общ туристически интернет портал с база данни на регистрираните туристически обекти и предоставени кодове на достъп на всички организации, участници в проекта; издаване на общ туристически справочник на български, гръцки и английски език; издаване на „Наръчник за предприемачи в областта на туризма на български и гръцки език”; издаване на обща туристическа и пътна карта на региона с триезично оказване на обектите – на български, гръцки и английски език; провеждане на осем работни срещи за разработване на необходимите материали и популяризиране на проекта; издаване на DVD с пълните материали, разработени по проекта – на български, гръцки и английски език.

Целева група по проекта са местни и регионални власти и туристически организации от региона.

Проектът се финансира от INTERREG ІІІA/ PHARE CBC GREECE – BULGARIA.