/ Дарик, архив
Правителството реши да се отнеме за срок от три години разрешението за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако-А. Михайлидис“ АД-Сандански.

Причината е в неизпълнени изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с издаденото разрешение за промишлена обработка на тютюн.

Нарушението на дружеството е, че е изкупило големи количества тютюн, които обаче не е изплатило на по-късен етап на тютюнопроизводителите.

Фирмата дължи пари на стотици тютюнджии в Неврокопско за взета, но неизплатена реколта от 2016 година.