/ Община Петрич

Официална церемония "Първа копка" ще се проведе днес от 11,00 часа на улица „Рокфелер” в град Петрич, в двора на старата болница. Събитието е по  проект ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.   

Експерти и жители на Петрич обсъдиха опасния мост край Рибник

Основната цел е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуги, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Три училища в Петричко получават целева субсидия от МОН

С реализирането на проекта е да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в социални заведения, включително и за децата с увреждания и и децата с потребност от постоянна медицинска грижа. Ще се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

Общата стойност на проекта е 1 111 550,00 лева, от които 944 817,49 лева (85 %) са европейски средства, а 166 732,51 лева (15 %) са национално съфинансиране.