Общински съвет-Банско
Общински съвет-Банско / Снимка: Община Банско

Общинският съвет в Банско прие предложението на кмета Георги Икономов общинското дружество „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД да придобие правото на собственост върху централата за изгаряне на дървесини отпадъци. Това ще стане чрез дарение в полза на дружеството от страна на „ТЕВНО” ЕООД.

На сесията местният парламент реши по случай 10-годишнината на Танцова формация „Бански фукли” и техния юбилеен концерт да бъдат отпуснати финансови средства за закупуване на фолклорни костюми. Танцьорите популяризират местното културно богатство в България и в чужбина. 

Общината ще финансира и участието на ученици от Банско в „Космически лагер Турция 2019“. Финансово подпомогнат бе и биатлонистът Благой Тодев. Отпуснати са финансови средства и за участие на Радостина Кехайова и Иван Джолев на фестивала „Детски Пирин фолк” в Сандански.

Кметът Георги Икономов представи и отчет за изпълнението на бюджета на община Банско към 31 декември 2018 г., както и текущото му изпълнение към 30 юни 2019 г. Съветниците приеха отчета и гласуваха актуализацията му.

Бяха актуализирани нормите за пълняемост на групите в Детска градина „Здравец”-Банско. Приет бе Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на общината за 2019 г.

Общинският съвет гласува да се погаси такса „Битови отпадъци” на стадион „Свети Петър”, както и да се продължи договорът за ползване на спортното съоръжение от общината. Съветниците подкрепиха предложението на кмета Георги Икономов за закупуване на автомобил за нуждите на Заведението за социални услуги.