Нови специалности за учениците в Пиринско
Нови специалности за учениците в Пиринско / пресцентър

Училищата на територията на област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план – прием са общо 49 на брой, от които 24 гимназии, 23 средни общообразователни училища и 2 помощни училища, като за учебната 2016/2017 г. след основно образование са заявени 41 професионални и 31 общообразователни паралелки.

В предложението за държавния план-прием са включени 5 нови професии, които са заявени за изучаване за първи път през учебната 2016/2017 година в училищата. Специалностите са реставратор, организатор на търговия в интернет, техник на компютърни системи и лесовъд.

Предложенията за държавен план-прием по професии и специалности за следващата учебна година са направени въз основа на направени предложения от директорите на училища, съобразно утвърдения от министъра на образованието.

Избегнато е предлагането на прием по едни и същи професии и специалности в две или повече училища в една и съща община.