/ ЮЗУ
В Международния славянски университет „Гаврило Романович Державин“ в Свети Никола, Република Македония, бе представена монографията „Организационна култура и мотивация на персонала – теоретични основи и добри практики“.

Нейни автори са зам.-деканът на Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – доц. д-р Валентин Василев и зам.-деканът на Факултета по правни науки към Международния славянски университет – доц. д-р Иван Ефремовски. (Доц. Ефремовски завършва магистърска програма по „Публична администрация“, след което защитава докторска степен по „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в Правно-историческия факултет на Югозападния университет.)
 
Разработката беше издадена на български език през 2017 г., а настоящото издание е превод на оригинала на македонски език и е първият подобен текст, превеждан в Македония с образователна цел. Трудът на авторите е утвърден с решение на Академичното ръководство на македонското висше училище като задължително учебно пособие в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ на Международния славянски университет.

На представянето на книгата присъстваха академичното ръководство на университета, преподаватели, студенти, общественици, ръководители и експерти от общински структури от България и Македония.

Доц. Ефремовски в експозето си представи основните акценти на разработката и приносните й моменти за теорията в областта на управлението, а доц. Василев от своя страна, насочи вниманието на гостите към практическата стойност на разработката и нейните позитивни потенциални приложения в работата на публичната администрация.

Рецензентите проф. Илиевски и проф. Мирасчиева запознаха присъстващите с основни моменти от своите аналитични оценки.

В края на презентацията авторите дадоха заявка за нови бъдещи разработки в областта на управлението на човешките ресурси в публичната сфера, които да бъдат от полза както на студентите в България и Македония, така и на специалистите в публичната и бизнес администрация.