Министър Чакъров открива пречиствателна станция за отпадни води
Министър Чакъров открива пречиствателна станция за отпадни води / netinfo
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров и кметът на община Благоевград Костадин Паскалев ще открият пречиствателната станция за отпадни води. След това министърът и градоначалникът ще направят първи копки за изграждане на водна инфраструктура в кварталите „Струмско” и „Грамада”по проект, финансиран по Оперативната програма „Околна среда”. Общата стойност на мярката е 31 млн. лв. Той предвижда изграждане и реконструкция на ВиК мрежата освен в двата посочени квартала на Благоевград, и в кварталите „Баларбаши” и IV микрорайон.

С реализацията на проекта ще се подобри състоянието на канализационната мрежа в „Струмско” и „Грамада”, а в IV микрорайон и кв. Баларбаши ще бъде изградена нова водопроводна и канализационна инфраструктура, към която ще бъдат включени вече съществуващите сгради, а също и планираните за построяване.

Строително-ремонтните дейности ще извърши “Монолитстрой” ООД Благоевград. Срокът за изпълнението им е 12 месеца. Строителен надзор ще извършва фирма “Експрес консулт” ЕООД.

Проектът ще подобри състоянието на канализационната мрежа в кварталите на града. В IV микрорайон и кв. Баларбаши ще бъде изградена нова водопроводна и канализационна инфраструктура, към която ще бъдат включени вече съществуващите сгради и планираните за построяване. Ще се подобри пречистването на битовите отпадни води и разхода на вода във ВиК мрежите.