/ Община Благоевград
Беседи, свързани с отговорностите, произтичащи от ранните бракове провеждат общинските медиатори в Благоевград. Кампанията стартира на 1 март, когато бе проведена и първата среща с представители на ромската общност.

Красимир Вълчев: Родителите трябва да носят наказателна отговорност за ранни бракове на децата им

В приятна обстановка тийнейджърите споделяха  и аргументираха своите виждания за плюсовете и минусите на „традиционните“ ранни бракове. Беседите са насочени към младежи на възраст от 14 до 16 години.

Предстоят подобни срещи с родители на тийнейджъри и с малолетни и непълнолетни майки.