Костадин Паскалев отчете мандата си
Костадин Паскалев отчете мандата си / снимка: Дарик - Благоевград

Отчет за извършената работа от общинска администрация през последните четири години направи кметът на Благоевград Костадин Паскалев по време на днешната сесия на местния парламент.

Програмата, с която бях избран за кмет на община Благоевград, е изпълнена в по-голямата си част. През изминалите четири години ние работихме, за да постигнем основната й цел – чрез отговорна политика и с участието на жителите на общината да превърнем Благоевград в център на Югозападна България – истински, реален, атрактивен, каза Паскалев. По думите му по време на неговия мандат е осигурена  финансова стабилност на общината, запазени са нивото на местните данъци и такси като рязко е увеличена събираемостта им. Работихме целенасочено за създаване на модерна и европейска по стандарти жизнена среда в Благоевград, договорихме над 42 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз. Община Благоевград е на 5-то място по реална усвояемост на европейски финанси сред 264-те български общини. Спечелихме престижни награди, включително от правителства, които не са били толкова добронамерени. Сред тях са “Благоевград – най-добър град за живеене през 2010 г.”, “Най активна община по оперативна програма “Регионално развитие” за 2010 г.”, “Зелена община 2010”, посочи кметът.

Ето какво още открои кметът Костадин Паскалев за 4-те години.

Реновирахме изцяло образователната, културната и социална инфраструктура, изградихме нов дом за стари хора, реализирахме ясна жилищна политика за хората в неравностойно социално положение, осигурихме над 150 жилища за тях и изградихме нов общински жилищен блок, създадохме нова нормативна уредба за тази дейност, разкрихме нови социални услуги, разширихме обхвата на Комплекса за социално обслужване. Благоевград е втората община в България, която стартира общинска програма “Ин витро” за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми със средства от общинския бюджет. Програмата се изпълнява успешно от 2010 г.  Открихме здравни кабинети във всички 36 общински детски заведения и училищата на Благоевград. Запазихме общинските здравни диспансери, въпреки политическия натиск да бъдат унищожени и смятам, че това беше изключително вярно решение на ОбС. Надявам се, че той ще продължи да ги подкрепя. Изградихме нови паркове в кварталите Струмско и Еленово, обновихме и осъвременихме парк Бачиново, възстановихме Ловен дом, работим по Розариума. Стимулирахме благоевградчани с минимална помощ от общината да озеленят около блоковите пространства. Обновихме и усъвършенствахме водоснабдителната система, повишихме ефективността на управление на водния цикъл, намалихме разходите на вода във ВиК мрежите като подменихме ВиК - инфраструктурата на над 30% от града и изградихме нова. Ремонтирахме над 80% от първокласните улици в града, и 25% от общинските пътища. Изградихме 4 кръгови кръстовища и въведохме европейски подход за облекчаване на трафика на автомобили, синя зона се явява ограничаваща днес, но се надявам следващия общински съвет да намери нейната стимулираща роля. Променихме подхода в стопанисването на общинската собственост. Въведохме ефективно действаща система за комплексна оценка на преподавателите в общинските училища, която трябва да се развие с помощта и на Регионалния инспекторат по образование. Две последователни ръководства на този инспекторат отказваха съдействие на общината, включително за комплексна оценка на директорите. Създадохме нови форми за популяризиране на културния продукт на Община Благоевград и нейните институции. Реализирахме програма за ежегодно финансово подпомагане на спортните клубове, не с големи суми, но сериозни. За първи път. И се оказа, че тази система работи и тя е ефективна и гражданска и неправителствена.  Инвестирахме в спортната инфраструктура на общината и в инфраструктурата на съставните села, каза още кметът.

Има неща, които категорично не успяхме да направим и аз смятам, че за да бъдем честни трябва да кажем и какво не направихме, подчерта Паскалев. Не реализирахме парк от терена на казармата, ул. “Димитър Солунски”, ул. “Славянска”.  Според него е необходимо кв. "Струмско" в частта му Старо Струмско да бъде изцяло асфалтиран. Важно следващият Общински съвет да влезе във второстепенните улици. При едно ефективно управление смятам, че могат да се постигнат и доста по-добри резултати. Не успяхме да направим нещо за културно – историческото наследство на Благоевград, за което много ме боли. Стражевата кула от Критско – микенската епоха, късно античната крепост на Зелен дол, средновековния замък на Дъбрава. Те би трябвало да представляват новия бизнес на Благоевград, част от туризма. Може би заедно със спортния туризъм, с културния туризам, с конгресния туризъм. Не успяхме да направим и зала “22 септември”, заключи градоначалникът.

Какво оставя настоящият кметски екип на бъдещия кмет, на следващия общински съвет вижте в сайта на Община Благоевград http://www.blgmun.com/