Кметът Камбитов забрани събирането на пари в детските градини
Кметът Камбитов забрани събирането на пари в детските градини / Снимка: Община Благоевград

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов преиздаде заповед, с която категорично забранява събирането на финансови средства от родители за нуждите на детските заведения в общината. В заповедта изрично е записано, че не е позволено да се събират пари за санитарни и хигиенни материали, играчки, оборудване, обзавеждане, както и за ремонтни дейности.

С издадената заповед градоначалникът изрично забранява и носенето, и използването на всякакъв вид мобилни устройства от децата, по време на престоя им в детското заведение, в това число телефони, таблети и преносими компютри. Мярката е с цел да се усъвършенства образователния процес и да се насърчи социалният контакт, както между самите деца, така и между децата и техните възпитатели.

Всяка година Община Благоевград заделя достатъчно средства за нуждите на детските градини. В бюджета се залагат средства за планирани и текущи ремонти на заведенията, както и за закупуване на консумативи. Паралелно с това, Благоевград е една от общините, в които таксата за посещение на детско заведение е сред най-ниските. Тя е в размер на 40 лева за първо дете и 20 лева за второ дете от семейство, като е подсигурена абсолютна грижа за децата, както и пълен храноден.

С оглед на издадената заповед, Община Благоевград има готовност да извърши проверка по всеки сигнал за нарушение. При неизпълнение на изброените забрани ще се търси дисциплинарна отговорност от директорите на детски заведения.