Инфоден за финансиране на иновационни проекти в Благоевград
Инфоден за финансиране на иновационни проекти в Благоевград / netinfo
Условията за финансиране на проекти от Националния иновационен фонд представят в Благоевград експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в рамките на обявената Пета конкурсна сесия. Срещата започва от 10.00 ч. в заседателната зала на община Благоевград.

В конкурсна сесия за финансиране на проект от Фонда може да участва отделно предприятие само или съвместно с други предприятия и изследователски организации от държави-членки на Европейския съюз. Предприятието, което кандидатства, трябва да е регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон.

Ще бъдат субсидирани научно-приложни изследователски проекти, с максимален размер на помощта до 500 000 лева и продължителност на проекта от 12 до 36 месеца, както и технико-икономически, за които ще се отпускат до 50 000 лева за срок от 6 до 12 месеца.

Допълнителни финансови стимули ползват проекти, предложени от малки и средни предприятия и проекти, които включват действително сътрудничество между най-малко две независими едно от друго предприятия или предприятие и изследователска организация.

Проектните предложения за участие в конкурсната сесия се приемат в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в София. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 юли 2008 г.

Още за информационния ден чуйте във звуковия файл от Виолета Панталеева, главен експерт във финансовия отдел към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия: