Гладиаторски битки и римски възстановки в Санданско
Гладиаторски битки и римски възстановки в Санданско / Пресцентър

В санданското село Склаве представиха римски възстановки, свързани с местните легенди за тракиеца Спартак по проект за валоризиране на местния фолклор и културно наследство за нуждите на туризма.

Проектът бе спечелен от Община Сандански и се финансира от Държавен фонд "Земеделие".

Един от начините за подобряване качеството на живот на населението и качеството на предлаганите услуги на гостите на общината е чрез популяризиране на туристическите продукти и атракции предлагащи се на територията ни и в следствие на голямата посещаемост на общината от туристи, увеличаване на икономиката, което води до подобряването на социално икономическата среда.

На територията на малките населени места в общината, се наблюдава слабо развитие на туризъм и туристически продукти. Общата цел на проекта е да се подпомогне създаването на туристическа атракция, флаг шип „Родната земя на Спартак” и да се развие и разшири туризма от град Сандански към малките населени места. Това е и едни от главните приоритети залегнали в Общинския план за развитие на община Сандански за периода 2007-2013 г.  и в Стратегията за местно развитие към Местна Инициативна група – МИГ – Сандански.

Възстановките и традиционния панаир, които ще се проведат ще  запознаят туристите и местните жители с древната Антична епоха и провеждалите се тогава събития.

Старото име на село Склаве е Славе от латинската дума „Slave”, което означава „роб”. Селото е известно с тракиеца Спартак, като негово рождено място и с пазара си на роби, на които е продаден самият Спартак за гладиатор. Чрез проектното предложение ще се подпомогне осъществяването на възстановка на римски пазар на роби, възстановка на гладиаторска тренировка, възстановка на Римски пазар предлагащ тракийски и римски кулинарии, различни стоки и различни фолклорни прояви като по този начин ще се утвърди древния панаир в село Склаве като привлекателно и запомнящо се място с история, легенди и обичай.

За да се утвърди мястото като туристическа атракция, в кметството в село Склаве ще се създаде малка експозиция за Спартак и за местните легенди, с макети , костюми на тракийци, гладиатори, етнографски кът за местните народни носии. Ще се поставят информационни табла на български и английски език, разказващи историята на всеки един от предметите изложени в експозицията.

За популяризиране на малката експозиция и за да привлекат български и чуждестранни туристи ще бъдат поставени указателни табели по пътя към Мелник до центъра на село Склаве.

За допълнителна публичност на дейностите по проектното предложение ще се изготвят и разпространят информационна брошура, ще се заснеме малък филм по време на провеждането на възстановките и създадената експозиция с туристическата насоченост за реклама на село Склаве историята му и провеждащият се панаир, ще се заснеме със снимки самото събитие и експозицията, като след това за повече информация на посетителите ще се създаде автентичен фото бук със снимки и история на два езика – български и английски с цел да показва на тези които не са имали възможност да посетят възстановките, как точно са проведени и да ги заинтригуват да посетят панаира в следващите години.