/ Снимка: Община Разлог
Промяната на списъка с капиталови разходи в Бюджета на община Разлог за 2018 година ще се разглежда от Общинския съвет на предстоящата редовна месечна сесия, която ще се състои на 29 ноември, четвъртък

Украсиха с рисунки детското отделение в МБАЛ-Разлог

Парламентаристите ще гласуват две промени. Първата засяга Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство. В капиталовия списък за тази година са предвидени 50 хил. лева за закупуване на учебен товарен автомобил за нуждите на гимназията.

Такъв е закупен, но стойността му е много по- ниска и има остатъчни средства. Предложението  е те да бъдат използвани за закупуване на автосимулатор, на който да се обучават учениците преди започване на същинското кормуване. Средствата са от бюджета на училището.

В Разлог подлагат на обществено обсъждане изграждането на преносен газопровод

Второто предложение е за отпускане на 10 хил. лева за СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“-Разлог. Средствата са за основен ремонт на парната инсталация и ще бъдат осигурени от реализирани икономии от предвидените в бюджета  разходи за външни услуги.

През първото полугодие на тази година общинският съвет в Разлог даде съгласие за закупуване на газов кондензен котел на стойност 20 хил. лева, който вече е доставен и сменен. Цялостната система обаче не функционира ефективно, тъй като парната инсталация е много стара, което налага подмяната й.

Проекторешението предвиждаше  направеният разход да е 50% за сметка на училищния бюджет и 50% от бюджета на община Разлог. Котелът е платен изцяло със собствени  средства на училището.