Банско предаде общинските гори за управление на ЮЗДП
Банско предаде общинските гори за управление на ЮЗДП / Снимка: Община Банско

На своето редовно заседание Общински съвет Банско взе решение за прехвърляне на управлението на общинските горски фондове на Югозападното държавно предприятие - гр. Благоевград. С решението си съветниците целят оптимизиране на охраната и разпореждането с горските масиви и добиваната от тях дървесина.

Съветниците одобриха мостово финансиране за реализацията на втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ".Кредитната линия ще позволи навременно обслужване на извършваните дейности по мащабния инфраструктурен проект.

Финансиране на терапевтична конна езда за децата и лицата от Дневен център „Здравец" - град Банско бе гласувано. С предвидените средства потребителите с увреждания ще имат възможност да проведат петмесечен курс, с който ще се подпомогне лечението им и подобрят двигателните функции.

Местният парламент одобри присъединяването на община Банско към предложението на Инициативен комитет в град Благоевград за провъзгласяването на Неофит Рилски за светец. Неофит Рилски е родом от Банско, последовател е на Паисий Хилендарски. Неговото свято дело на книжовник го нарежда сред светлите имена на българските будители. Той е автор на първата „Българска граматика" и редица учебници и ръководства.