/ iStock/Getty Images
Временни противоепидемични мерки са въведени в община Неделино във връзка с усложнената коронавирус обстановка в област Смолян, съгласно заповед на кмета на общината Боян Кехайов.

Забранява се провеждането на пазарни дни, не се допускат публични и частни събирания или тържества с повече от 15 души, временно се спират приемните дни в Общинската администрация.

За търговските и другите публични обекти, предоставящи услуги, се въвежда изискване за допускане на не повече от един посетител на три кв. метра площ.

Забраняват се свижданията в Центъра за настаняване от семеен тип. На жителите на Неделино се напомня, че е задължително носенето на маски в закрити обществени места.
БТА