/ iStock/Getty Images
С решение на правителството в списъка с общински пътища в община Девин ще бъде включено ново пътно трасе от село Осиково до републикански път III-866.

Паднала скална маса ограничи движението по пътя Соколовци-Смолян

Участъкът е с дължина 8 км и ще осигурява по-кратка транспортна връзка на жителите на с. Осиково до общинските центрове в Девин и Кричим. Отсечката се явява естествено продължение на съществуващия общински път SML2071 (Ш-866, Михалково - Кричим) - Осиково.

Включването на новото трасе е по предложение на кмета на община Девин, а целта е Общинската администрация да осигури добро техникоексплоатационно състояние на отсечката, пътната безопасност за ползвателите на пътя и да се подпомогне икономическото развитие и туризма в региона.