Славчо Славов

Славчо Славов (ГЕРБ) в е завършил специалност „Радиотехника и телевизия” в Технически университет Варна и „Икономика на промишлеността” в Икономически университет Варна.

Работил e в различни сфери на икономиката и културата, а от 1993 г. и в областта на образованието, създавайки и управлявайки първата частна професионална езикова гимназия „Бизнесбанк училище” - Варна.

Трети мандат общински съветник.

Председател на постоянната комисия „Наука и образование".

Член на комисиите „Собственост и стопанство“, „Култура и духовно развитие“, „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Още за Славчо Славов

loading