Местният парламент избра председателите на комисии
Местният парламент избра председателите на комисии / снимка: Дарик Варна

Председател на постоянната комисия „Финанси и бюджет" ще бъде Станислав Иванов, на „Архитектура" - Димитър Карбов, а на „Благоустройство и комунални дейности" - Божидар Чапаров. Юлияна Боева ще ръководи комисията „Собственост и стопанство", а д-р Антоанета Цветкова- „Здравеопазване", реши местният парламент.

Председател на „Социални дейности" стана д-р Лидия Маринова, а на „Туризъм, търговия и рекламна дейност" - Марица Гърдева.

Комисията „Наука и образование" ще бъде председателствана от Славчо Славов, а начело на „Младежки дейности и спорт" застава Мартин Байчев. Николай Георгиев ще бъде председател на комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество", Даниела Димова - на „Култура и духовно развитие", а Добромир Джиков ще ръководи комисията „Транспорт".

Временната комисия „Опазване и въпроизводство на околната среда" ще ръководи Кирил Георгиев, а Григор Григоров ще отговаря за „Борба с корупцията". На временната комисия „Структури и общинска администрация" съветниците решиха председател да бъде Милена Димова. Костадин Костадинов пък застава начело на „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Поради липса на желаещи да се включат в тях не бяха гласувани състав и председатели на останалите комисии - "Обществен ред и сигурност", "Правна", "Приватизация и следприватизационен контрол" и "Предотвратяване конфликт на интереси". Те ще бъдат разгледани на следващи заседания.

Изборът на председатели на комисии премина при изключително единодушие от страна на местните избраници, като беше предлаган само по един съветник за председател на комисия. Единствено спор предизвика предложението транспортната комисия да бъде оглавена от Добромир Джиков. Борислав Гуцанов заяви пред колегите си, че е смешно да се прави подобна номинация при положение, че в залата присъства бивш министър на транспорта в лицето на Данаил Папазов, който обаче си направи отвод.

Председателят на Съюза на превозвачите Максим Петков призова съветниците да отложат избора на председател, след като няма готовност, вместо да се предлага човек, който не е специалист в транспортната сфера.