Плутон в ледени долини
Плутон в ледени долини / © Guliver/Getty Images

Докато изследвали снимки, направени от космическия апарат "Нови хоризонти" през лятото м.г., учени забелязали онова, което изглежда като "белег от отхапване" по повърхността на планетета джудже.

Те са на мнение, че липсващото парче от "плътта" на планетата е изгубено посредством сублимация - процес, при който се преминава от твърдо към газообразно състояние. Част от съдържащата голямо количество лед метанова повърхност на Плутон се изпарила и под нея се показал воден лед.

На снимки се виждат ледени долини, които са наречени Piri Planitia. Те не са осеяни с кратери и са оградени от канари и стръмни склонове на запад и юг. Разлом, наречен Inanna Fossa, е разположен на североизток.

Данните, събрани от "Нови хоризонти", навеждат на мисълта, че платото Vega Terra, разположено южно от долините, съдържа голямо количество метанов лед, а долините са съставени най-вече от воден лед.

На Плутон заснеха планина, покрита със сняг (ВИДЕО)

Учените смятат, че вследствие на сублимацията на метановия лед се получава ерозия на почвата и се появяват долини. Тъй като Плутон е студена планета, водните долини остават замръзнала комбинация от скали и лед.

"Образците от светли и тъмни петна в Piri Planitia са отражение на състава на почвата, като по-светлите райони съответстват на зони с по-голямо количество метан - отбелязаха учени от НАСА. - Вероятно става въпрос за останки метан, който все още не е напълно сублимирал".

Източник: БТА