Фотосинтезата е по-древна, отколкото се смяташе досега
Фотосинтезата е по-древна, отколкото се смяташе досега / ThinkStock/Getty Images

Ново изследване навежда на мисълта, че примитивна форма на фотосинтеза е свързана с много по-древна бактерия, отколкото се смяташе досега, съобщи ЮПИ.

Фотосинтезата е процес, при който растения, водорасли и цианобактерии ползват слънчева енергия, за да създадат захари от водата и въглеродния диоксид, освобождавайки кислород като страничен продукт. Но някои групи бактерии ползват по-проста форма на фотосинтеза, която не е свързана с освобождаване на кислород и е възникнала първа.

Фотосинтеза при насекоми?

Ново изследване на учени под ръководството на Танай Кардона от Импириъл колидж в Лондон показва, че появата на по-примитивната форма на фотосинтеза е свързана с по-древна бактерия, отколкото се смяташе досега, и че това е станало преди повече от 3,5 милиарда години.

Фотосинтезата поддържа живота на Земята, освобождавайки кислород в атмосферата и осигурявайки енергия за хранителните вериги. Свързаната с освобождаване на кислород фотосинтеза е довела до поява на по-сложни форми на живот - животни и сухоземни растения, преди около 2,4 милиарда години. Първата форма на фотосинтеза обаче не е била свързана с освобождаване на кислород.

Известно е, че се е появила преди 3,5-3,8 милиарда години, но учените досега смятаха, че една от групите бактерии, които все още ползват по-примитивната форма на фотосинтеза, е придобила първа тази способност.

Учени създадоха изкуствено листо, което извършва фотосинтеза

Резултатите от новото изследване разкриват, че по-древна бактерия, която вероятно не съществува днес, първа е ползвала по-примитивната форма на фотосинтеза и че вероятно е прародител на повечето днешни бактерии.

"Оказва се, че през първата половина от историята на нашата планета повечето форми на живот вероятно са можели да фотосинтезират", отбеляза Кардона. По-примитивната форма на фотосинтеза е известна като безкислородна фотосинтеза. При нея вместо вода, се ползват като гориво водород, водороден сулфид или желязо.

72-годишен индиец на фотосинтеза от 14 години

Учените традиционно приемат, че у една от групите бактерии, които и днес ползват безкислородна фотосинтеза, се появила тази способност и след това те я предали на други бактерии чрез хоризонтален генен трансфер. Кардона създал еволюционно дърво на по-древната бактерия, като проучил еволюцията на протеин, който е с важна рола за безкислородната фотосинтеза. Ученият заключил, че тя се появила преди да се е стигнало до диверсификация на повечето срещащи се днес групи бактерии.

Резултатите от изследването са публикувани в PLoS ONE.

Източник: БТА