Започна държавното посещение на Първанов в Монголия
Започна държавното посещение на Първанов в Монголия / netinfo
България и Монголия подписаха междуправителствена Програма за сътрудничество в културата, образованието и науката през периода 2007-2011 г. и междуправителствено Споразумение за сътрудничество в пощенските съобщения, далекосъобщенията и информационните технологии. Това стана в рамките на започналото държавно посещение на президента Георги Първанов в Монголия. Визитата е в отговор на посещението на монголския президент в България през 2000 г.

Президентите Георги Първанов и Намбарин Енхбаяр имаха среща на "четири очи", последвана от разговори между официалните делегации. Приета беше Съвместна декларация за държавното посещение на Георги Първанов в Монголия. Президентите отбелязаха напредъка на България и Монголия, постигнат през последните години по пътя на демократизацията, модернизацията, пазарната икономика, закрилата на правата на личността и поддържането на финансова, икономическа и социална стабилност.

България и Монголия отчитат необходимостта от сериозно увеличаване на двустранния стокообмен и взаимните инвестиции, посочиха президентите Първанов и Енхбаяр. Двете страни се договориха да поощряват засилването на обмена между българските и монголските фирми и да полагат усилия за активизиране на търговско-икономическите отношения.

Георги Първанов и Намбарин Енхбаяр отбелязаха, че повече от 500 монголски студенти са получили образование в български университети, а над 3000 монголски граждани са били на специализации в България. Българската страна изрази готовност да разгледа желанието на Монголия за обучение у нас на нови монголски студенти, в т.ч. в областта на медицината и туризма. Монголия даде висока оценка за приноса на България като фактор на сигурност и стабилност в Югоизточна Европа.

България приветства желанието на Монголия да сътрудничи с НАТО за преодоляване на щетите от бедствията, опазването на околната среда и човешката сигурност. Двамата президенти оцениха високо участието и подкрепата на България и Монголия на международните действия за възстановяване и опазване на мира в различни конфликтни точки. Те изразиха желанието на страните си да продължат да работят и в бъдеще в тази насока, в рамките на своите възможности, както и да продължават да оказват подкрепа на стабилност, възстановяването и демократичното развитие в Ирак и Афганистан.

Президентът Намбарин Енхбаяр е приел отправената от президента Първанов покана да посети България. Георги Първанов се срещна също с председателя на Великия държавен хурал Данзан Лундеежанцан и с министър-председателя Миегомбийн Енхболд. Българският държавен глава положи цветя на паметника на Сухе Батор и се поклони пред паметника на Чингис Хан.