/ /iStock
Пандемията от коронавирус увеличи използването на цифрови плащания в световен мащаб, съобщи Световната банка.

"Пандемията от COVID-19 стимулира финансовото приобщаване - доведе до голямо увеличение на цифровите плащания на фона на глобалното разширяване на официалните финансови услуги. Тази експанзия създаде нови икономически възможности, като намали разликата между половете по отношение на притежаването на сметки и изгради устойчивост на ниво домакинство за по-добро управление на финансовите сътресения", се казва в доклада.

Световната банка заяви, че към 2021 г. 76% от възрастните имат сметка в банка, друга финансова институция или при доставчик на мобилни пари, което е повече от 68% през 2017 г. и 51% през 2011 г.

Ръстът в притежаването на сметки е равномерно разпределен в повече държави, тъй като от 2017 г. насам процентът на притежание се е увеличил с двуцифрени числа в 34 държави.

В развиващите се икономики делът на възрастните, извършващи цифрови плащания, е нараснал от 35% през 2014 г. до 57% през 2021 г.

"Цифровата революция катализира увеличаването на достъпа и използването на финансови услуги в целия свят, като трансформира начините, по които хората извършват и получават плащания, вземат заеми и спестяват", твърди президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас.

"Създаването на благоприятна политическа среда, насърчаването на цифровизацията на разплащанията и по-нататъшното разширяване на достъпа до официални сметки и финансови услуги сред жените и бедните са някои от политическите приоритети за смекчаване на негативните последици от продължаващите застъпващи се кризи", добави той. 
БГНЕС