На днешната дата се навършват 75 години от провъзгласяването на Корейската народнодемократична република (КНДР). Това става на 9 септември 1948 г. в рамките на работата на Великото народно събрание, избрано на 25 август. 

След капитулацията на Япония на 15 август 1945 г. по време на Втората световна война (1939-1945) Корея е освободена. Съгласно решенията на Ялтенската конференция (4-11 февруари 1945) в Корея временно са установени две военни администрации: съветска (на север от 38-ия паралел) и американска (на юг от 38-ия паралел). 

Учредена е и смесена съветско-американска комисия, която да съдейства за образуване на временно корейско демократично правителство. Комисията се разпада на 10 октомври 1947 г. Развитието на Южна и Северна Корея тръгва в две различни насоки. Република Корея е провъзгласена на 15 август 1948 г.
Ирина Симеонова, БТА